NEXT LIGHT s.r.o. Služby profesionálneho osvetlenia

Svetelno – technický návrh osvetlenia

Zmapovanie objektu (Administratívne budovy, Priemyselné haly, Skladové haly, Areálové osvetlenie, Parkoviská, Cestné komunikácie, Športoviská, Školy)

Návrh vhodného typu svietidla (Pre každú pracovnú alebo športovú činnosť je vhodný iný typ svietidla)

Výpočet osvetlenia (V programe DIALux alebo RELUX, ktoré slúžia na spracovanie svetelného dizajnu a dodržanie normatívnych požiadaviek na požadovanú hodnotu osvetlenosti)

Elektroinštalačný návrh rozmiestnenia svietidiel a ich inštalácia

Rozmiestnenie a zakreslenie svietidiel v každom riešenom objekte v DWG formáte

Rozloženie svetelných okruhov

Návrh riadenia osvetlenia
Inštalácia svietidiel a riadenia osvetlenia tímom odborne spôsobilých elektrikárov

Komplexné spracovanie energetického auditu osvetlenia

Energetický audit osvetlenia budov

Energetický audit verejného osvetlenia

Svetelno-technické meranie osvetľovacích sústav autorizovanou osobou

Meranie umelého osvetlenia

Meranie denného osvetlenia

Meranie verejného osvetlenia