Služby

 Svetelno – technický návrh osvetlenia

 • Zmapovanie objektu (Administratívne budovy, Priemyselné haly, Skladové haly, Areálové osvetlenie, Parkoviská, Cestné komunikácie, Športoviská, Školy)
 • Návrh vhodného typu svietidla (Pre každú pracovnú alebo športovú činnosť je vhodný iný typ svietidla)
 • Výpočet osvetlenia (V programe DIALux alebo RELUX, ktoré slúžia na spracovanie svetelného dizajnu a dodržanie normatívnych požiadaviek na požadovanú hodnotu osvetlenosti)

 Elektroinštalačný návrh rozmiestnenia svietidiel a ich inštalácia

 • Rozmiestnenie a zakreslenie svietidiel v každom riešenom objekte v DWG formáte
 • Rozloženie svetelných okruhov
 • Návrh riadenia osvetlenia
 • Inštalácia svietidiel a riadenia osvetlenia tímom odborne spôsobilých elektrikárov

Komplexné spracovanie energetického auditu osvetlenia

 • Energetický audit osvetlenia budov
 • Energetický audit verejného osvetlenia

Svetelno – technické meranie osvetľovacích sústav autorizovanou osobou

 • Meranie umelého osvetlenia
 • Meranie denného osvetlenia
 • Meranie verejného osvetlenia